• Newsletter
  • Contacte

Digo Studio

@digostudio

Digo Studio es dedica a l'investigació a través de la practica del Disseny. Treballen amb objectes digitals i experimentals. La Laura i l’Arnau proposen un treball colaboratiu en la creació audiovisual i interactiva. Combinen disciplines i exploren diverses metodologies que plantejen els limits entre les idees i la utilitat.