• Newsletter
  • Contacte

Irene Grau

http://www.irenegrau.com/

València, 1986.

Tot el treball d’Irene Grau ens parla de pintura i paisatge, de procés i desplaçament. Ho fa a través d’una rigorosa recerca sobre les possibilitat de la pintura monocroma i de com aquesta es relaciona amb el paisatge, com a gènere i com a marc, però sobretot com a experimentació, com a manera de veure. Tot això s’entremescla seguint les tradicions de la pintura radical monocroma, la pintura mural, els processos performatius i el paisatge (entès aquest últim gènere de manera àmplia). Amb freqüència el seu treball es desenvolupa en sèries que són el resultat d’una llarga recerca específica en la naturalesa in situ, seguida d’un extens període en l’estudi on experimenta amb diferents materials i tècniques, per a finalitzar en l’espai d’exposició, on el treball és novament transferit i transformat per crear una entitat amb l’especificitat de l’espai. El títol de la seva recent tesi doctoral: The painter on the Road, resumeix perfectament els seus interessos i actitud respecte a la pintura, podríem així dir que Irene Grau és una plenairista conceptual que assumeix que l’obra és només “el que resta” d’una experiència més àmplia que va més enllà d’un paisatge recorregut o una arquitectura estudiada, perquè transmetre el vivencial comporta assumir una falta, encara així, la seva obra deixa les suficients pistes per a que els espectadors siguin capaços de reconstruir el camí i orientar-se en la seva pròpia percepció.

Espais

Bombon Projects

Dimecres a divendres de 16.00 a 20.00h. Dissabte de 11.00 a 15.00h

Bombon Projects és una galeria d’art contemporani que va inaugurar a Barcelona el febrer de 2017.
Bombon projects fou precedida durant 5 anys (2012 – 2017) per un Project-space, Passatge Studio, també a Barcelona però en una ubicació diferent.
La galeria està interessada en les pràctiques artístiques locals i internacionals que reflecteixen una sensibilitat contemporània social i emocional, així com en la reivindicació d’artistes de generacions anteriors. Això es tradueix en el programa d’exposicions, on s’ha combinat el treball d’artistes joves amb figures històriques. El programa inclou exposicions a l’espai de la galeria, projectes deslocalitzats i fires.

Artistes: Joana Escoval, Josep Maynou, Diane Guyot de Saint Michel, Jordi Mitjà, Pere Llobera, Olarn Chiaravanont, Enric Farrés Duran, Aldo Urbano, Anna Dot

Trafalgar 45, local 3 08010 Barcelona
Veure el mapa

info@bombonprojects.com
www.bombonprojects.com

T. +34 638 272 777
Fax.

Exposició