• Newsletter
  • Contacte

Irene Grau

http://www.irenegrau.com/

València, 1986.

Tot el treball d’Irene Grau ens parla de pintura i paisatge, de procés i desplaçament. Ho fa a través d’una rigorosa recerca sobre les possibilitat de la pintura monocroma i de com aquesta es relaciona amb el paisatge, com a gènere i com a marc, però sobretot com a experimentació, com a manera de veure. Tot això s’entremescla seguint les tradicions de la pintura radical monocroma, la pintura mural, els processos performatius i el paisatge (entès aquest últim gènere de manera àmplia). Amb freqüència el seu treball es desenvolupa en sèries que són el resultat d’una llarga recerca específica en la naturalesa in situ, seguida d’un extens període en l’estudi on experimenta amb diferents materials i tècniques, per a finalitzar en l’espai d’exposició, on el treball és novament transferit i transformat per crear una entitat amb l’especificitat de l’espai. El títol de la seva recent tesi doctoral: The painter on the Road, resumeix perfectament els seus interessos i actitud respecte a la pintura, podríem així dir que Irene Grau és una plenairista conceptual que assumeix que l’obra és només “el que resta” d’una experiència més àmplia que va més enllà d’un paisatge recorregut o una arquitectura estudiada, perquè transmetre el vivencial comporta assumir una falta, encara així, la seva obra deixa les suficients pistes per a que els espectadors siguin capaços de reconstruir el camí i orientar-se en la seva pròpia percepció.

Espais

Bombon projects

Dimecres a divendres 16 – 19 h. Dissabtes 12 – 19 h.

Bombon projects és una nova galeria d’art contemporani a Barcelona que intueix una llum enmig del cel emboirat i turmentós, i convençut es dirigeix cap allà. Aquest trajecte, digne dels millors quadres Romàntics, és compartit amb un grup d’artistes nacionals i internacionals.

A més de les exposicions i les activitats programades al llarg de l’any, Bombon projects també tindrà presència internacional amb fires d’art i projectes fora de la galeria.

Artistes
Olarn Chiaravanont, Estanis Comella, Enric Farrès Duran, Diane Guyot de Saint Michel, Josep Maynou, Jordi Mitjà, Margaux Valengin, Bernat Daviu.

Trafalgar 45, local 3
08010 Barcelona
Veure el mapa

info@bombonprojects.com
bombonprojects.com

T. +34 638272777 / +34 696696016
Fax.

Exposició