• Newsletter
  • Contact

Larre

Larre és una força propositiva de caràcter feminista que utilitza i facilita eines de pensament i acció amb les quals trobar un terreny comú i plural des d'on poder assenyalar, qüestionar i reconstruir teories i pràctiques en el sector cultural actual. Ocupant diferents llocs i cossos en la crítica, la pràctica i la investigació, plantegem i acollim activitats capaces d'embarcar-nos en l'exploració de diferents realitats normalment invisibilitzades o submergides. L'equip de Larre es compon per Lara García Díaz, Priscila Clementti i Ángela Palacios.