• Newsletter
  • Contact
àngels barcelona – espai 2

Suggerir és insinuar amb prudència

Exposició col·lectiva comissariada pel col·lectiu Pli-é que reuneix obres de Jessica Moroni, Issa Téllez i Patricia Sandonis, artistes que han desenvolupat una residència a Nectar.
Aquesta proposta és el resultat d'una col·laboració entre Nectar, la galeria àngels barcelona i On Mediation.

Calendar
15 JUL 2020