• Newsletter
  • Contact

Isaac Peral 7, 2a planta

Amb cita prèvia

Primer espai físic de Gracias por su visita, un espai, estudi i vivenda provisional, compartit amb l'artista
Rafa Castells, situat en la segona planta de l'Edifici Mercader (L'Hospitalet de
Llobregat), damunt de les galeries Nogueras Blanchard i Ana Mas Projects, on
en ambdues, comissarien les exposicions de Art Nou 2021: amb Ikram Bouloum
(Nogueras Blanchard) i Willem de Haan (Ana Mas Projects)

Isaac Peral, 7 (2a planta) 08902 Hospitalet de Llobregat
View mapVenues