• Newsletter
  • Contacte
Bombon projects

Aldo Urbano

Bombon projects proposa una exposició de dos artistes que, encara que de generacions molt diferents, es poden considerar emergents; una categoria en la que artistes joves i no tan joves s’hi troben repetidament.

Josep Maria de Sucre (1986-1969), pintor, escriptor, promotor artístic i oficial criminalista de professió va gaudir, en moments puntuals de la seva carrera, de cert reconeixement com a artista, encara que el desconeixement actual de la seva obra ens el fa ressituar en la emergència. Juntament amb Aldo Urbano (1991), artista emergent, categoria de la qual no en té escapatòria, entraran en un diàleg intergenaracional que promet emocions fortes.

Agenda
21 OCT 2018