• Newsletter
  • Contacte
àngels barcelona – espai 2

Ariadna Guiteras

atrevidas Hermanas, que en el tremendo castigo de desnudas les dio pardas membranas

En col·laboració amb Isamit Morales (performance)

“atrevidas Hermanas, que en el tremendo castigo de desnudas les dio pardas membranas” és un fragment del poema “Primero Sueño” de Sor Juana Inés de la Cruz. Es refereix a las Miníades, les tres germanes que van sofrir un procés de transmutació –d'humanes a ratapinyada– per un càstig del déu Bacus.

Si mirem des de molt aprop, tots els cossos (humans i no humans) són porosos i permeables, allotjant i sent allotjats per infinitat d'altres cossos. La seva porositat ens situa juntament amb el món de forma perillosament oberta, ¿on comença un cos i on acaba?, ¿quines possibilitats, riscos i responsabilitats polítiques es despleguen si ens pensem radicalment obertes, això és, radicalment vulnerables, part de l'entorn, part de l’altre?

Per a aquesta ocasió l’Ariadna Guiteras pren la capacitat transmutadora dels cossos de les Mines per apuntar cap a la seva porositat, concebent l'espai de la galeria com a un cos compost d’altres cossos, i les seves parets com a membranes permeables des d’on especular cap a una obertura radical.

Agenda
28 FEB 2020