• Newsletter
  • Contact
Espronceda Institute of Art and Culture

Elsa Vlaminck , Marina Amaral , Maria E André , Adrien Cavallin

Converses

L'exposició titulada Converses vol, d'una banda conversar amb el lloc Barcelona, amb el territori a través de les diferents disciplines artístiques des d'una mirada de l'estranger que es converteix en habitant de la ciutat, d'altra banda conversar amb el lloc en si mateix, l'espai Espronceda, amb un lloc des de la matriu històrica i social que permet als artistes enfrontar-se a si mateixos, memòria, l'espai tangible i intangible i el patrimoni. L'exposició és comissariada per Savina Tarsitano, en col·laboració amb la Reial Acadèmia de Brussel·les, l'exposició s'inaugurarà en presència de el director artístic Enzo Pezzella de la Reial Acadèmia de Brussel·les.

Calendar
03 OCT 2022