• Newsletter
  • Contact
Galeria Esther Montoriol

Miranda Pastor

Creuar la pantalla

Un dia el cotxe de Google Maps apareix sense avisar, es creua en el teu camí. Mentre tu el veus, ell et veu a tu. Des d’aleshores, l’entorn i el teu cos esdevenen també digitals, convertint-se en imatges pixelades. Prenent tecnologies com Street View i càmeres en streaming, l’exposició pretén ser un espai on pensar els vincles que s’estableixen entre pantalla i imatge, realitat i ficció. En definitiva, un espai on poder qüestionar el caràcter d’aquestes imatges que sorgeixen amb la idea d’apropar-nos visualment a allò que ens envolta. Aquesta proposta aprofita el sentiment impalpable d’allò digital per contrastar-lo amb el caràcter físic de la pintura i, així, tractar la seva familiaritat. Finalment, totes dues són representacions que simulen poder ser creuades.

Calendar
02 OCT 2022