• Newsletter
  • Contact
àngels barcelona

Claudia Pagès

dis- des- duress. tris-tras, giro, fallo

El focus principal de la investigació de Claudia Pagès és la construcció de formes d’organització i de com aquestes afecten les interaccions socials i les relacions humanes. El seu treball analitza el capital cultural, els col·lectius populars i la seva representació, amb l’objectiu d’examinar assumptes tals com les jerarquies, les relacions de poder, els sentiments de pertinença, les economies del cos i el desig. Per a això dibuixa relacions amb altres àrees de coneixement així com la música popular, les coreografies col·lectives o els sistemes de xarxes socials.El seu treball a vegades consisteix en esdeveniments com a estratègia performativa on la participació del públic és essencial, instal·lacions com a apropament a espais col·lectius, vídeos instructius o música per a ser cantada i ballada.

Calendar
01 DEC 2021