• Newsletter
  • Contact
Lab 36

Donny Ahumada Poblete , Salua Arconada , Adrià Gamero , Oscar Gartín , Felipe García , Andria Nicolaou , Romina Pezzia , Sergio Quiroga , Gabriel Tondreau , Ying Ye

Dispositivos de Resistencia. Treballs de Fi de Màster 20/21

Els artistes internacionals que participen en Dispositius de resistència, l’exposició que es
presenta a Lab36_Galería Senda, formen part de la darrera promoció del Màster de
Producció i Recerca Artística, en la línia Art i Contextos Intermèdia (2020-21) de laFacultat
de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
El títol de l’exposició remet, per un costat, a la capacitat d’adaptar-se a unes circumstàncies
molt adverses. I d’altra banda, fa referencia a un conjunt d’obres desenvolupades en un
temps suspès per allò imprevisible en aquest parèntesid’incertesa. La pluralitat de les
recerques artístiques presentades revelen una gran diversitat de processos d’exploració de
la nostra quotidianitat i del nostre entorn amb una mirada crítica del món.

Calendar
02 OCT 2022