• Newsletter
  • Contacte
Blueproject Foundation

Elena Lavellés

Future Relics

La Blueproject Foundation presenta l'exposició "Future Relics" d'Elena Lavellés, la tercera artista resident de 2018, que es podrà veure a la Sala
Project del 13 de juliol al 30 de setembre de 2018. "Per a aquest nou cos de treball, Elena Lavellés continua la seva anterior investigació al voltant de les tres formes d'or (mineral, hidrocarbur i metall preciós) per desenvolupar un discurs que revela les interaccions entre els processos de transformació, les històries locals i les relacions de poder del capitalisme corporatiu. En aquesta ocasió, el discurs juga amb una mena de realisme especulatiu, on rau una lectura en clau biopolítica que revela com l'explotació del territori va lligada a l'explotació de la cultura. Com a punt de partida, ens rep a l'entrada una obra realitzada a partir del Tractat de Breton Woods, daurat a mà. El conegut llibre és el resultat dels
acords, signats el 1944, que estableixen les polítiques lliurecanvistes que governen el món des de llavors amb la conseqüent creació del Banc Mundial i el FMI, així com la instauració del dòlar com a moneda de referència internacional.

La triada d’or, petroli i carbó forma la base de tres instal·lacions, que es mostren a mode de relíquies, apuntant a la seva futura desaparició o, si més no, la seva inaccessibilitat. Si continuem al ritme actual del mal anomenat Antropocè, amb el temps els objectes realitzats amb qualsevol d'aquests tres materials s'hauran convertit en objectes d'interès històric. L'artista estableix també una relació entre el caràcter religiós de les relíquies i el del capitalisme, fent una comparació entre tots dos per la condició viral d'aquest últim. Com ja apuntava Frederic Jameson "sembla més fàcil imaginar la fi del món, però som incapaços d'imaginar la fi del capitalisme". Fent un pas més, Lavellés ofereix la venda d'obres per encàrrec per a ser realitzades amb les restes d'or, petroli i carbó utilitzats una vegada que l'exposició hagi acabat.

Els dibuixos que es presenten estan realitzats a partir de mapes topogràfics corresponents a les ciutats i regions adjacents d'Ouro Preto (Brasil), Ciudad del Carmen (Golf de Mèxic) i Gillette (Estats Units). Totes tres, exemples d’allò que David Harvey va anomenar "la maledicció dels recursos". A més, el paper que Lavellés ha seleccionat, Khadi Papers, importat des de l'Índia, tard o d'hora serà també una relíquia, per la seva desaparició o
inaccessibilitat. L'apartat fotogràfic serveix a Lavellés per sortir de l’aparell simbòlic de les dues sèries anteriors. Les imatges mostren l'impacte real sobre el paisatge real de les activitats extractives. Es fan patents les conseqüències d'unes polítiques d'ús del territori, no només en l'evident degradació i extinció, sinó també a través de la contaminació i explotació de recursos humans.

El conjunt de l'exposició es configura així com un paisatge a través de tres materials que han implicat una explotació multidimensional, humana i del territori. Es fa patent, així, com tot paisatge és polític, i es revela la intrínseca relació entre l'ecologia política i l'experiència estètica, així com els diferents camins que ens ofereixen les dues per comprendre les interrelacions existents entre el medi ambient i allò econòmic, social i polític".

Text de Blanca de la Torre

Agenda
25 MAI 2019