• Newsletter
  • Contact
Cordova

Tau Lewis

I heard a heartbeat down in the black hole

El treball de Lewis socupa de les capacitats, tant espirituals com materials. I com aquesta inventiva és històricament una part tan important de la producció cultural negra. Fa preguntes sobre què significa que els pobles de la diàspora deambulin i busquin. Què representa la tendència a cercar i la tasca de recolectar i arxivar en nosaltres com a persones?

Per al seu projecte, I heard a heartbeat down in the black hole de Cordova. Lewis crea una instal•lació específica del lloc amb la seva mare, Patty Kelly. Kelly, que fa més de 30 anys va pintar retrats amb aquarel•les, és una de les influències i col•laboradors més importants de Lewis. A la seva llar familiar, Lewis va créixer admirant aquestes imatges. Mentre continua creixent la seva pràctica, li és evident l’impacte que l’espai que la seva mare va crear ha tingut en ella. I heard a heartbeat down in the black hole és una història sobre l'amor i el triomf. L'exposició s'activa com a lloc on es revisa el passat i se celebra a través de territoris personals, històrics i imaginats.

Calendar
24 JUN 2021