• Newsletter
  • Contact
Alalimón Galería

Violeta Ospina

So happy together & els altres covers

'So happy together & els altres covers' és el títol d'una exposició en format de cançoner, una sèrie de gestos singulars i col•lectius sobre la paradoxa de viure a l'Europa fortalesa.

Calendar
27 OCT 2020