• Newsletter
  • Contact
Tangent Projects

Beatrice Simoncini Amado

Somos Constructos

Somos Constructos (“Som Constructes”) és un projecte que neix gràcies al fort vincle amb l’assaig filosòfic/crític/polític. La informació adquirida al llarg de molt temps es concentra en una instal·lació que combina elements escultòrics i pictòrics connectats mitjançant un conjunt de teixits d’aspecte divers. En aquest espai es convida a realitzar una lectura micro/macro política de cadascun dels elements que el conformen, establint una analogia entre la pròpia identitat i les obres en la seva totalitat. Així mateix, el concepte de “pintura expandida” que subjau en la mostra allibera dels seus límits a les peces deixant-les arribar a altres termes, de forma que es dóna la possibilitat d’utilitzar un llenguatge que condueix a altres modes d’experimentar els lligams entre l’art i la política per re-descobrir nous espais de contacte; generar, en definitiva, teixit viu mitjançant el text, les obres, el pensament i les idees.

Calendar
02 OCT 2022