• Newsletter
  • Contact
La Cera 13

Adelaida AE , c41582028 , Da Rocha , Gabriel Virgilio Luciani , Gina Guasch , Niel , Pepdepalma , Regina AKA Register Registrated , Stefano Romes , Yansy Soler

Tkm Room b2b Cera

Hi ha 3 milions de vaixells que resten al fons marí. És l’amenaça més antiga al mètode de transport més antic. Genera runa marítima; material que és convertible, reutilitzable. El concepte de naufragi és un recurs narratiu arquetípic: home vs. natura, l’Odissea, la ira de la terra i de la casualitat. També implica un nou començament després de la tragèdia; una pèrdua de tot, una curació, un guariment, un reinici. La noció regenerativa de la tragèdia és compartida per agents creatius contemporanis; les creatures que s’alimenten de les restes, que habiten l’enderroc, que fan servir les deixalles per a construir quelcom nou. Se sucumbeixen a les seqüeles dels desastres, accepten el ròssec de les malalties. Creatures creatives que converteixen els recordatoris traumàtics en substància fèrtil, provocant una regènesis matèrica i anímica.

Calendar
24 JUN 2021