• Newsletter
  • Contact
Chiquita Room

Sara Agudo Millán

To talk about trees

To talk about trees és un projecte que reflexiona sobre la forma de percebre el nostre vincle actual amb la natura i la crisi mediambiental. Sorgeix d'un vers del poema "What kind of times are these!" d'Adrienne Rich que respon al poema "To those who follow in our wake" de Bertolt Brecht on es pregunta si parlar d'arbres en temps foscos no és un crim perquè implica silenciar tanta injustícia. Alguns anys després, Adrienne Rich contesta que per escoltar cal parlar d'arbres. L’exposició qüestiona a què li donem valor actualment i com aquesta elecció condiciona la nostra relació amb l'entorn, convidant a repensar allò a què no dediquem atenció. La mostra està formada per una publicació desplegada a l’espai que recopila textos de diverses fonts, una sèrie de registres, fotografies i una instal·lació efímera d’elements vegetals.

Calendar
22 JAN 2022