• Newsletter
  • Contact
Metàfora Centre d’Estudis

Logan B. Fields , Ely Daou

Va començar amb l’aigua

I. VA COMENÇAR AMB L’AIGUA - a cura de Alexia Medici

Aquesta exposició intangible, convida a explorar i reflexionar sobre la història de diversos llocs emblemàtics dels barris de Sants i les Corts utilitzant la perspectiva subjectiva com a forma de veure. La primera part del projecte consisteix en una exposició online a través de telèfons mòbils i de codis QR presentats en el lloc. A partir de maig, cada mes un artista presentarà una obra d’art al lloc històric per al qual va ser creada, creant així capes d’interpretacions de la memòria històrica.

II. A CALLING BATH - Logan B. Fields

Una taula pot parlar per si sola? Si pogués, ho sabríem? Sovint hi ha la temptació d’esbossar els nostres límits. Un impuls per anomenar allò que podem percebre, codificar en els nostres propis termes, reclamar coneixement. M’interessen els nostres fracassos en tractar temes ocults i la insuficiència de la comunicació. M'interessa la "veu" de l'altre. Incloent les veus marginades de l’espiritista i Curandero. 'A Calling Bath' (Un bany anomenat) i 'A Table Moved' (una taula moguda) es van crear amb l’afany de conciliar la persecució de personatges com Unceti Maria Nicasi i els Spiritists of Sants, tot abordant els límits de la seva metodologia. Proposo deixar lliure l’espai per a afirmacions innegables de matèria silenciada i buscar bellesa al conducte sense la necessitat d’entendre-ho.

III. FET I AMAGAR - Ely Daou Si algú està amagat, ha anat en secret a algun lloc on no se li pot ni veure ni trobar. L’ocultació pot prendre diferents formes i anotacions. Els nens petits arreu del món gaudeixen jugant a fet i amagar. Hi ha quelcom d’emocionant per als nens en escapolir-se de la mirada d’altri i fer-se invisible. D’altra banda, amagar-se podria ser una manera de salvar la vida, amb el propòsit de cercar seguretat i fugir del perill. Nascut al Beirut, durant la guerra civil libanesa, fou fonamental per sobreviure durant una part de la meva infantesa. En Fet i amagar viatjo en la meva memòria – i en la història – per recordar vagues experiències i imatges del refugi de la meva àvia durant la guerra.

Calendar
02 OCT 2022