• Newsletter
  • Contacte

La recerca i la curiositat en el procés curatorial. Fase teórica y taller práctico.

DATA: dijous 21 de setembre, 16:00 h.
LLOC: Arts Santa Mònica

Taller impartit per Christian Alonso, Pablo Santa Olalla i Olga Sureda.

Sol desconèixer-se que la paraula "curiositat" té, en castellà, la doble accepció de desig de conèixer i de cura per la neteja i l'arranjament. En el procés curatorial tots dos aspectes s'uneixen a una metodologia de recerca avançada. D'aquesta manera s'engega un mecanisme de producció de coneixement únic que, en un joc d'anada i volta, part del camp artístic i s'aventura en altres àrees de coneixement, per finalment tornar a l'art convertit en un dispositiu de difusió en els seus diferents vessants: visualització, publicació, mediació.

Aquest taller presenta, de manera resumida, la via d'aproximació al curatorial desenvolupada des del seminari de teories i pràctiques curatorials ON MEDIATION, realitzat pel grup de recerca ArtGlobalization Interculturality (AGI) de la Universitat de Barcelona. Es realitzarà una presentació de l'estructura funcional i teòrica del seminari, al costat d'una exposició dels diferents models de discursos curatorials i casos d'estudi revisats en la trajectòria d'ON MEDIATION. Finalment, el taller tanca amb una activitat pràctica d'anàlisi d'una proposta curatorial a la vista en Arts Santa Mònica.

ON MEDIATIONPlatform on curatorship and research, és una plataforma de caràcter teòric-pràctic on s'aborden diferents perspectives curatorials que identifiquin diferents maneres de fer i que impulsin la pràctica curatorial cap a un escenari posdisciplinar. Entre altres activitats, ON MEDIATION ofereix un Seminari Internacional anual que s'articula a través d'una primera fase teòrica, impartida per curadores de reconeguda experiència internacional, i una segona fase pràctica, on els participants poden desenvolupar les idees esgrimides durant el seminari a través d'un projecte curatorial tutoritzat, presentat sempre en espais de l'escenari artístic de Barcelona.

 

Inscripció gratuïta a http://bit.ly/2uIMJ5Y  (places limitades)