• Newsletter
  • Contact

Taller pli-é collective: Pol·linitzacions, embolics i confabulacions

21.07 17-19 Sala d’Art Jove (Calàbria, 147)

Taller Pol·linitzacions, embolics i confabulacions a càrrec de pli-é collective. Com transitem les nostres interdependències? Com ens convertim en un caldo de cultiu? Com encarnem pensaments i pràctiques gestats de forma compartida? Ens aproximarem a les pràctiques col·lectives com a espais que ens permeten pensar i assajar altres formes de fer des de les institucions. Inscripció: info@artbarcelona.es