• Newsletter
  • Contact

Visita als tallers d’Hangar i La Escocesa

Visita als tallers dels artistes residents a Hangar i La Escocesa, dirigida a professionals de l'art

  • 13.07, 17h La Escocesa (Pere IV, 345)

Visita als tallers per a professionals. Inscripcions info@artbarcelona.es

  • 08.09 16-19 Hangar (Emilia Coranty, 16)

Visita als tallers per a professionals. Inscripcions info@artbarcelona.es