• Newsletter
  • Contact

El lloc web d’Art Barcelona – Associació de galeries (www.artbarcelona.es i www.barcelonagalleryweekend.com o “el lloc web”) i tots els materials, informació, textos, sons, imatges, productes i serveis (col·lectivament, el ” material”) als quals s’accedeix a través de www.artbarcelona.es i www.barcelonagalleryweekend.com es proporcionen sense cap garantia o representació de cap mena.

www.artbarcelona.es i www.barcelonagalleryweekend.com poden contenir material que es crea o s’envia per part de tercers (el “material de tercers”) o estar-hi vinculat. El material de tercers en cap cas representa necessàriament una opinió o punt de vista d’Art Barcelona – Associació de galeries. Art Barcelona – Associació de galeries no té l’obligació de controlar, vigilar, aprovar, ni garantir el material de tercers. En cap cas Art Barcelona – Associació de galeries serà responsable, directament o indirectament, per cap dany o pèrdua causats o suposadament causats per l’ús o dependència de qualsevol material disponible a través del lloc web. Art Barcelona – Associació de galeries s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys resultants de descarregar o accedir a qualsevol material a través del lloc web.

El material del lloc web està subjecte a canvis sense previ avís.