• Newsletter
  • Contact

“Cultura Viva” a Fabra i Coats

Una trobada d'arrels locals i perspectiva internacional que indaga, a partir d'experiències concretes, en la relació entre ciutadania, institucions i espais comuns de la cultura des dels valors democràtics de la transparència, la crítica, la proximitat i la participació.

1 i 2 de març

Fabra i Coats - Fàbrica de Creació

Estem vivint un procés de transformacions socials i polítiques profundes que fa necessari abordar els nous reptes que planteja per a la cultura la relació entre les institucions i la ciutadania. La ciutat de Barcelona s'ha convertit en la capital dels processos de canvi democràtic local que treballen per posar les institucions al servei de la ciutadania, transformant-les en espais més oberts i accessibles mitjançant la implementació de mecanismes per fomentar la transparència, el disseny de processos participatius i una profunda democratització de la seva gestió. Tot això concerneix forçosament el disseny de les polítiques culturals i la manera com en aquest marc es conceben els processos de col·laboració entre col·lectius, associacions, agents, empreses i institucions culturals.

Acostumats com estem a sentir parlar de la cultura com un recurs al servei de la creació d'ingressos, de la pacificació de conflictes socials, de la producció de marca i identitat local o com un reclam per a visitants, ha arribat l'hora de significar la cultura com un bé comú, com un espai de producció de valors que van més enllà de l'utilitarisme. En aquest procés de democratització que vivim és important seguir fomentant la cultura com una font de riquesa i de sustento, però també com una forma de vida: com una font de coneixements i sabers, de pràctiques i de valors, com un espai de producció de narratives i imaginaris, de llocs en els quals identificar-nos i amb els quals dissentir. Com un espai imprescindible des del qual pensar la vida a la ciutat.

La gestió comuna de la cultura aspira a l'autonomia i la crítica, a la gestió pública, a fomentar la proximitat i que tots els ciutadans i ciutadanes puguin crear, consumir, compartir i gaudir d'una vida cultural rica i activa. Són, sens dubte, grans reptes sobre els quals és necessari reflexionar de manera col·lectiva i des de la voluntat d'integrar veus, pràctiques i necessitats.

Per això CULTURA VIVA es presenta com a una trobada d'arrels locals i perspectiva internacional que indaga, a partir d'experiències concretes, en la relació entre ciutadania, institucions i espais comuns de la cultura des dels valors democràtics de la transparència, la crítica, la proximitat i la participació.

Més informació aquí

More news