• Newsletter
  • Contact

08.09 _ Taller “Times New Normal. ¿Esto lo cambia todo?”, a cura de Larre

Times New Normal és un taller que es presenta com un espai-temps d'acollida on analitzar i proposar eines i dinàmiques de cures enfocades a les pràctiques artístiques contemporànies. Per això, prendrem com a punt de partida exemples i casos concrets provinents d'altres contextos i territoris per recollir recursos disponibles i en ús en relació a com són, o han de ser, els codis de 'boness pràctiques'. Uns codis que no deixen de ser maneres de normalitzar, codificar i/o estructurar accions, que per definició inclouen a la vegada que exclouen discursos i cossos diversos.
En estats d'alarma com aquest que acabem de travessar, la suspensió de drets deriva en la configuració de nous codis que redrecen la configuració d'una 'nova normalitat'. Un panorama en què les cures com a pràctica social i relacional tornen a re-configurar-se com un punt de partida indispensable des d'on assenyalar i debatre sobre el conflicte capital-vida. Les cures són una pràctica i eina imprescindibles per abordar els sistemes de codificació que estructuren les 'boness pràctiques' que ens han acompanyat en el context artístic i per proposar les que volem que ens acompanyin a partir d'ara. Perquè fins a quin punt ... això ho canvia tot?

Larre és una força propositiva de caràcter feminista que utilitza i facilita eines de pensament i acció amb les quals trobar un terreny comú i plural des d'on poder assenyalar, qüestionar i reconstruir teories i pràctiques en el sector cultural actual. Ocupant diferents llocs i cossos en la crítica, la pràctica i la investigació, plantegem i acollim activitats capaces d'embarcar-nos en l'exploració de diferents realitats normalment invisibilitzades o submergides. L'equip de Larre es compon per Lara García Díaz, Priscila Clementti i Ángela Palacios.

Gratuït amb prèvia inscripció: info@artbarcelona.es

Lloc: per confirmar
Dia: Dimarts 8 de setembre
Hora: 18h

More news