• Newsletter
  • Contact

Fundació Antoni Tàpies

dimarts a diumenge 10:00h - 19:00h

La Fundació Antoni Tàpies va ser creada el 1984 per l’artista Antoni Tàpies amb l’objectiu de promoure l’estudi i el coneixement de l’art modern i contemporani i compta amb una de les col·leccions més completes d’obres d’aquest artista, constituïda majoritàriament a partir de les donacions d’Antoni i Teresa Tàpies. La Fundació té un enfocament plural i interdisciplinari i pretén establir col·laboracions entre especialistes de les diverses àrees del saber per contribuir així a una millor comprensió de l’art i la cultura contemporanis. És per això que combina l’organització d’exposicions temporals, simposis, conferències i cicles de cinema amb l’edició de publicacions diverses que acompanyen les activitats, i mostres periòdiques dedicades a Antoni Tàpies.

Aragó, 255
08007 Barcelona
View map

museu@ftapies.com
fundaciotapies.org

T. +34 93 487 03 15
Fax. +34 93 487 00 09

Venues