• Newsletter
  • Contact

La Virreina Centre de la Imatge

dimarts a diumenge i festius 12:00h-20:00h

La Virreina Centre de la Imatge planteja l’exploració de la imatge com a coneixement i també com a estimulació de noves experiències culturals. El seu objectiu principal és trobar una identitat pròpia dins la xarxa d'espais de Barcelona, tant en les línies de programació com en continguts i formats. Alhora, entre els seus objectius també figuren la coordinació amb altres espais dedicats a la creació visual. El centre es projecta com un espai de referència local, nacional i internacional per a l’exhibició i el debat a l’entorn de la imatge, donant cabuda a diversos discursos i actors, a través d’una mirada àmplia i actual sobre les pràctiques artístiques contemporànies. La Virreina Centre de la Imatge es va crear com a tal el 2008, però ja des dels anys 80 és un centre d'exposicions temporals d'art.

La Rambla, 99
08002 Barcelona
View map


lavirreina.bcn.cat

T. +34 93 316 10 00

Venues