• Newsletter
  • Contact
N2 Galeria

Eva Blanch

Aquaparks

AQUAPARKS és una sèrie de fotografies preses durant quatre estius en diferents aquaparks d’Espanya i intervingudes posteriorment amb acrílic. L’aigua és un tema recurrent en l’obra de l’artista. En aquesta ocasió centra la mirada en l’aigua com a joc, com a eina per a la diversió, com a mitjà a través del qual es deslliguen les emocions i es fa patent l’alegria de viure... Captura aquests instants i els allibera de la seva qualitat testimonial amb la intervenció pictòrica. Les particulars estructures i artefactes complementaris creats per a un parc d’aquestes característiques també atreuen l’artista. Les formes i colors constitueixen un món paral·lel al de les figures humanes, de gran plasticitat.

Calendar
20 OCT 2020