• Newsletter
  • Contacte
ADN Galeria

Jordi Colomer

baixar al carrer / bajar a la calle / descendre dans la rue / going down into the street

Jordi Colomer (1962) presenta una sèrie de treballs que examinen la ciutat i les diferents maneres de percebre-la. La circulació de persones i vehicles, els edificis que apareixen o desapareixen, els barris que canvien el seu propòsit, o les poblacions que desplacen altres poblacions marquen la formació d’una ciutat: aquest flux de moviments també la modela. L’activitat constant de la ciutat, que és el que converteix la ciutat en un organisme en perpètua transformació, escriu una història de construcció de memòria, però també d’esdevenir i de futur. La mostra reflexiona com al voltant d'aquest fenomen i la forma en què les imatges construeixen un imaginari compartit, i el modifiquen amb el pas del temps. També observa com els imaginaris són una forma de transformació urbana.

A “Svartlamon Parade”, Colomer parteix d'imatges documentals de les desfilades organizades pels estudiants de l'UKA, la Universitat de Trondheim (Noruega), que van tenir lloc entre 1910 i finals dels 80. Colomer les posa a la prova de la ciutat contemporània amb una acció col·lectiva que restitueix el recorregut que la desfilada dibuixava a la ciutat. A “Lessons”, l'actriu Laura Weissmahr revisita un sketch teatral realitzat als anys 50 pels estudiants de la universitat: una paròdia del dispositiu organitza la relació entre professors i estudiants, senyalant una analogia entre teatre i discurs polític i els rols d'estudiants i públic.

Agenda
21 OCT 2018