• Newsletter
  • Contacte
etHALL

Julia Spínola

Cent Rostres Iguals

Cien Rostros Iguales

Una frase que flotadors sobre el cap.

Julia Spínola presents a etHALL un cos de feines que continuen la seva investigació sobre la construcció d'una imatge de closeness, de quin és posat dins moviment quan els conjunts de cos dins moviment. La ciutat va desplegar dins dos gestos, dins longitud i front. El fortuitous encontre durant el procés de feina amb Poeta en Nueva York per Federico García Lorca serveix a l'artista com una referència per aquesta exposició, en la manera de la conversa imaginada amb l'autor que interroga una ciutat i intenta obrir ell a través de paraules.

El grup de dibuixos Cien rostros iguales fa una reconstrucció, un procés d'assemblea i disassembly d'un sol motif. El dibuix d'un carrer que obre amunt dins perspectiva, un patró amb la presència juxtaposada d'una figura i barreja de peus dins d'aquest fons i altres detalls aïllats dels dibuixos que el poeta fet durant la seva estada dins Nova York.

En un diàleg amb els dibuixos la feina Arpas de la la saliva composta de dotze bars horitzontals de sal aglutinada. Un homenatge al vers per Lorca que dóna la peça el seu títol.

Agenda
18 JUL 2018