• Newsletter
  • Contacte
La Virreina Centre de la Imatge

Yves Bélorgey

Rue des Pyrénées

Els dibuixos i tableaux fotogràfics d’Yves Bélorgey (Sens, 1960) tensionen aquells fonaments que, tradicionalment, han separat pintura i fotografia, problematitzant les nocions de document, mimesi i representació. El carrer expressa aleshores el seu caràcter de panòptic social, els edificis són registres de com es configura i es distorsiona l’homogeneïtat urbana.

 

Comissari: Valentín Roma

Agenda
21 OCT 2018