• Newsletter
  • Contact

Jornades de Debat. 20 de juny / 11 de juliol

Els agents de les Arts Visuals de Catalunya ens trobem per debatre la situació del nostre sector. Volem que les nostres arts recuperin la força cultural i la implantació social que mai no havien d’haver perdut.

La creació neix de baix. I proposem unes Jornades per reflexionar sobre el passat més recent (les retallades en el món de la cultura, el tancament de centres d’art, les polítiques erràtiques en els petits i els grans equipaments, les dificultats per a la mediació...) i sobre el futur de l’art a Catalunya i la seva relació amb la nostra societat.

Artistes, galeristes, crítics i comissaris, responsables de centres d’art, docents... volem debatre i aprofundir en algunes de les problemàtiques que ens afecten.

Dissabte 20 de juny
Jornada de Debat / 1
Auditori Meier, MACBA

Taula/01 Problemes, mancances i solucions del marc jurídic de les arts visuals:
de 9:00 h a 11:00 h

Es plantejaran les diferents problemàtiques legals i mancances normatives en relació a la fiscalitat, drets d’autor, patrimoni històric, contractació i àmbit laboral amb què es troben els agents que integren el sector de les arts visuals i es donaran respostes a aquestes problemàtiques o propostes de millora legislativa a les mateixes.

Patrimoni Històric i Contractació: Beatriz Niño. Advocada. Sòcia i co-directora de NIAL Art Law despatx d’advocats especialitzat en el mercat de l’art.

Propietat Intel·lectual (Drets d’Autor): Eva Sòria. Coordinadora de les Arts Visuals a l’Institut Ramon LLull.

Fiscalitat: Guillermo Vidal. Advocat. Soci del despatx d’advocats Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Dret Laboral: Pilar Rocha. Advocada.

Moderador/a. M.Isabel Niño. Advocada. Sòcia i co-directora de NIAL Art Law.
Relator/a: M.Isabel Niño.

de 11:00 h a 11:30 h / Descans

Taula/02 Patrimonialització Art Contemporani: Col·leccionisme privat i Patrimonialització publica:
de 11:30 h a 13:30 h

Col·leccionisme privat:
Estat de la qüestió. Col·leccionisme a Catalunya i Espanya, 2014: Vicky Cortina. Vicepresident del Gremi de Galeries d’Art de Catalunya

Llei de mecenatge: M.Isabel Niño. i Ramon Sicart Galeria Ramon Sicart. Art Barcelona.

Creació del Fons d’Art Contemporani de Catalunya: Eva Lasunción. Advocat i Joan A. Maragall. Galeria Trama. President Art Barcelona

Patrimonialització publica:
Estat de la qüestió. Les adquisicions publiques a Catalunya: Ramon Sicart.

Marc administratiu i polítiques d’adquisició publiques a Catalunya, comparació internacional: Rosa Brugat, Artista visual. Membre de AAVC, Javier Peñafiel Artista visual. Membre de AAVC i Pilar Parcerisas. Critica d’art, curadora d’exposicions. Membre del plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts,CoNCA.

Moderador/a. Joan A. Maragall
Relator/a: a determinar.

de 14:00 h a 16:00 h / Dinar

Comunicats de cada taula i debat final.
de 16:00 h a 18:00 h

 

Save the Date: Dissabte 11 de juliol
Jornada de Debat / 2
Auditori Meier, MACBA

Taula/03 Creació. Producció. Difusió. Exhibició
Taula/04 Art i Educació.
Taula/05 Art i Mitjans de Comunicació.

More news