• Newsletter
  • Contact

De Diagonal a València

El centre galeristic del carrer Consell de Cent s'ha anat expandint al voltant de l'Eixample i, en els últims anys, s'han dibuixat altres nuclis d'interès que acullen una rica varietat de propostes.

Dos d'aquestes zones subsidiàries són les que discorren al llarg del carrer Enric Granados i el Passatge Mercader. En un curt passeig, podem trobar valors consagrats convivint amb innovadores apostes artístiques. Una mica més amunt, al límit de l'Eixample, se situa la Fundació Suñol, la col·lecció de la qual proporciona una representativa visió de l'art des de 1915.