• Newsletter
  • Contact

De Gràcia a Sant Gervasi

Fora del circuit tradicional, Sant Gervasi i Gràcia acullen propostes singulars amb caràcter propi.

Aquesta ruta perifèrica -per la seva situació als límits de l'Eixample-, sembla articular-se al voltant de Via Augusta, com una sort de prolongació de l'artèria d'art que constitueix Enric Granados, i s'estén pel cor del barri de Gràcia, on se situa la galeria H2O.