• Newsletter
 • Contact

Comunicat de la Plataforma d’Arts Visuals de Catalunya

Davant de la precària situació en què es troba el món de la cultura a Catalunya, molt especialment el sector de les arts visuals, els representants de les distintes associacions i col·lectius sotasignats hem constituït una plataforma de treball en comú, amb l’objectiu de generar propostes que donin solucions a problemàtiques que afecten artistes, xarxes de centres d’art, galeristes, crítics, comissaris i, en conseqüència, la societat catalana en general.

ENTENEM QUE:

En els darrers anys estem assistint a un procés de clara involució d’idees i valors vinculats a la cultura, que són fonamentals en les democràcies occidentals. En aquest context, s'ha utilitzat sovint la crisi econòmica per part de governs i institucions per aplicar retallades progressives que afecten el món de la cultura i, específicament, al de les arts visuals contemporànies. Un exemple molt recent és la dràstica reducció d’ajuts a les arts visuals per part del Ministerio de Cultura espanyol.

Les administracions sorgides de la transició política espanyola arrosseguen des de l'origen greus dèficits en el camp de les arts visuals, que les situen a gran distància de les pràctiques vigents en l'entorn europeu.

A Catalunya, des de fa anys, el sector de les arts visuals reclama a totes les institucions (nacionals, municipals i també museístiques) que afrontin i resolguin aquestes mancances cròniques.

Són mancances que afecten diverses qüestions, en destaquem algunes:

 • El paper de l’educació artística a les escoles.
 • La desconnexió entre la Universitat i els agents culturals.
 • La magra i decreixent presència de l’art als mitjans de comunicació públics i privats.
 • La freqüent manca de rigor en els nomenaments de directors de museus i centres d’art.
 • La manca absoluta d’una política institucional d’adquisició d’art contemporani.
 • La falta d’una política coherent i sostinguda pel que fa als centres d’art i fàbriques de creació en el territori i també a Barcelona.
 • La insuficiència d’ajuts a la creació i a la difusió nacional i internacional.
 • El desinterès en crear un marc jurídic del món de l’art homologable al d'altres estats europeus.

Les conseqüències més visibles d’aquestes mancances s’han posat de manifest cruament en l’actual crisi econòmica i han posat en perill el sistema de l’art, el seu potencial i l’aportació essencial que ha de fer a la societat, com a transmissor i difusor de la creació i del patrimoni cultural.

Encara estem lluny de destinar un 2% dels pressupostos públics a la Cultura i, a Catalunya, els ajuts a la promoció i difusió d’activitats vinculades a la creació i a les empreses culturals representen de mitjana tan sols un 1,75% del pressupost del Departament de Cultura. Aquests ajuts han baixat un 30% aquests darrers anys.

El Departament de Cultura de la Generalitat, amb qui sovint hem tractat aquestes qüestions, vol iniciar la redacció d’un pla integral del sector de les arts visuals, fet que valorem positivament, entenent que es farà amb la participació dels diferents agents del sector, que es tindran en compte els seus criteris, i que es determinaran objectius precisos que siguin compartits.

Recentment s’han obert algunes vies de col·laboració entre el Departament de Cultura, l’ICUB i algunes entitats del sector entorn de projectes concrets generats i gestionats des del sector. Considerem necessari aprofundir i ampliar aquest tipus d’iniciatives.

ENS PROPOSEM:

Endegar mecanismes de reflexió, comunicació i participació entre els diferents agents del món de les arts visuals per impulsar projectes que activin l’economia del sector, amb la col·laboració del sector públic quan sigui necessària, tot mantenint la nostra necessària actitud crítica envers les institucions sempre que calgui.

Per això volem crear una plataforma de debat entre les entitats que agrupen els diferents actors del sistema de l’art a Catalunya, per tal de:

 • Dissenyar accions que relacionin veritablement l'educació i la cultura.
 • Definir un marc jurídic que estimuli l’ajut privat a la creació contemporània i el suport privat a les estructures productives i expositives; així com que incentivi l’adquisició d’obres d’art contemporani.
 • Proposar la creació en breu termini d’un fons d'art contemporani de caràcter públic-privat, que faci costat a la creació dels nostres artistes i assoleixi una funció prescriptora.
 • Reclamar dels mitjans de comunicació, públics i privats, una major presència d’espais dedicats a la crítica i la reflexió cultural, especialment a l’art contemporani.
 • Posar sobre la taula la crítica situació de molts centres públics destinats a l'art i proposar mesures correctores.

Com a primera mesura realitzarem unes Jornades de Debat el pròxim mes de maig amb l’objectiu de fer un diagnòstic, buscar solucions i aportar elements per al disseny d’un nou marc desitjable per a les arts visuals a Catalunya.

Les jornades hauran de facilitar el transvasament de coneixement especialitzat i l’intercanvi de projectes per reactivar el sector a través d’iniciatives publico-privades basades en el potencial de gestió. Voldríem també buscar solucions conjuntes a problemàtiques específiques tals com les dels espais de producció d’arts visuals, i la de la producció d’obra, que en l’actualitat abasta qüestions molt més complexes, possibilitant nous àmbits de treball que les administracions públiques haurien de promoure, així com tractar qüestions que afecten directament al sector com són l’aplicació adequada dels Drets d'Autor o l’adopció efectiva d’un codi de bones pràctiques.

Associació Catalana de Crítics d’Art

Art Barcelona, associació de galeries

Associació d’Artistes Visuals de Catalunya

Associació Professional de la Gestió Cultural de Catalunya

Gremi de Galeries d’Art de Catalunya

Instituto de Arte Contemporáneo. Grup Catalunya

Xarxa d'Espais de Creació i Producció de Catalunya (Xarxaprod)

More news