• Newsletter
  • Contacto
Galería H2O

Inga Knölke

Quagga als Prinzip

Presentació del llibre Quagga i una exposició

Quagga qualifica el meu mètode de relacionar-se amb imatges: associatiu i poètic.

Un motiu es transforma en el següent, creant descampats-collage. Sorgeixen monòlegs interns i intents de diàleg.

Les agrupacions d’imatges estan obertes, però tracten temes específics. Els límits es dissolen per acumulació. La composició està al servei del seu propi desenvolupament.

Existeix una xarxa temàtica de termes que poden servir com a instrument per visualitzar les imatges. La mera aparença, la nit en els seus buits obscurs, les excitacions i emocions, la soledat, la desconfiança, però també l’empatia, el silenci, la reiteració i la rutina i una súplica per allò incert i obert.

Inga Knölke

Agenda
19 FEB 2019