• Newsletter
  • Contacte
Victor Lope Arte Contemporáneo

Francisco Suárez

Adde

El treball de Francisco Suárez (León, 1965) fa especial èmfasi en subratllar l'autonomia de la pintura, la presència física i perceptiva de l'objecte pictòric. Cada obra suposa, sobretot, un enunciat sobre ella mateixa, els estímuls cromàtics i visuals que la formen, les relacions numèriques que la componen.

Però una obra d'art no és una equació matemàtica. Davant la frivolitat que suposa el que és geomètric, la seva obra conserva una certa pulsió misteriosa del que sorgeix de manera espontània de l'acte de pintar. Així, els seus característics camps de línies neixen d'un procés pròxim al action painting, ja que són en realitat gotes de pintura que, col·locades cautelosament per l'artista, flueixen sobre la superfície. Les imatges adquireixen d'aquesta manera una vibració especial i una absència de rigidesa que facilita la interacció amb la mirada.

Sens dubte, l'atractiu de la seva obra també és degut a un ús exquisit del color. No vol produir una estructura freda i cerebral, sinó obtenir presències seductores en les quals la puresa geomètrica ens serveixi de vehicle per accedir al terreny de l'autoconeixement, a un estat potser proper a la contemplació.

Agenda
25 MAR 2019