• Newsletter
  • Contacte
etHALL

Sergio Prego

Asbestos Hall

“Els treballs de Prego en els últims anys constitueixen una investigació al voltant de la naturalesa de l’escultura. El seu vocabulari formal s’ha reduït a cossos geomètrics bàsics, en referència al llenguatge de la Modernitat i al repertori del Minimalisme, moment en què comencen els nous comportaments artístics contemporanis. Les peces qüestionen la materialitat de l’escultura per la seva fabricació en materials dúctils i lleugers que fan que la forma nomes existeixi en un estat determinat o a conseqüència d’una acció continuada sobre la matèria que les composa. Per últim, la seva col·locació, la relació topològica entre l’escultura i l’espai on s’insereix, s’inscriu com a part de les obres en una ambigua suplantació de l’arquitectura per l’art. Així, allò formal, allò material i allò espaial es conceben com un sistema relacional: entrellaçats i indissociables, cada decisió en una de les variables provoca un canvi en les altres i viceversa.”

Extracte del text de Manuel Segade per a l’exposició High-Rise, CA2M Gener 2017

Agenda
19 SEP 2018