• Newsletter
  • Contact
Sala Parés

Manuel Velasco

De grietas y filtraciones

Iron curtain, Muros i Azulejos, són les sèries que presento i en les que actualment estic treballant.

En realitat podrien ser una única sèrie i, de fet, conceptualment ho són. Tan sols es diferencien en l’aparença formal i en la tècnica utilitzada en cada una d’elles. Així doncs són diferents però complementàries.

Enfront les veritats i certeses absolutes, pureses totals, discursos monolítics, raons inqüestionables, fortaleses ostentoses, amenaces, guerres i victòries aclaparadores, davant murs, tanques, telons i portes tancades, blocs petris, tancaments indestructibles, impermeabilitats i asèpsies, brillantors i oripells, fanatismes vehements i sorolls ensordidors… Dubtes i inseguretats, mixtures, barrejas i mestissatge, qüestionaments i debilitats, pors pot ser superades, empaties, solidaritats, amors i fraternitats, moltes preguntes, persones i individus imperfectes, porus, esquerdes, escletxes i filtracions, òxids i permeabilitats, velleses, penombres i racons ombrívols, silenciosos, murmuris i escoltes.

Doncs això, de esquerdes i filtracions.

Calendar
19 SEP 2020