• Newsletter
  • Contacte
àngels barcelona

Daniel G. Andújar

El gat de Schrödinger. La superposició d’estats i la paradoxa de l’observador

Com a part d'un programa expositiu que reflecteix en la multiplicitat dels diferents usos atorgats a les imatges, així com a l'anàlisi del seu propi llenguatge, àngels barcelona presenta un nou projecte de Daniel G. Andújar, en què aborda la nostra incapacitat per maniobrar en un paisatge visual absolutament contaminat. Ens veiem obligats a traçar estratègies de simplificació que limiten la nostra capacitat d'observació i comprensió. Busquem respostes a les xifres de les veritats científiques, que són tot norma i imposició, tot i tenir la certesa que el nou autoritarisme s'expressarà a través d'algoritmes i equacions. Però també és cert que en l'observació de paradoxes, com la de Schrödinger, podem trobar una descripció fonamental de la natura a escales espacials petites. Un mateix fenomen pot ser percebut de diverses maneres diferents, aquí trobem una porta d'accés.

Agenda
25 MAR 2019