• Newsletter
  • Contacte
Galeria Eude

Adolfo Estrada

Estrada. “Naufragio”. Obra gràfica i múltiples.

Adolfo Estrada (Buenos Aires, 1942), una de les figures clau de l’Art Concret a Espanya i proper al moviment nord-americà Hard Edge (contorns nítids).

Estrada té una llarga trajectòria d’exposicions a Europa, Amèrica Llatina... La seva obra es troba en nombroses col·leccions públiques com, per exemple, la del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Participa a ARCO amb la Galeria Alejandro Sales (1998-2010) i Dan Galeria (Sao Paulo) des del 2011 fins al 2017.

L’arquitectura és la font d’inspiració més important en la seva obra. Una obra d’abstracció geomètrica i constructivista. Fill d’arquitecte, ell mateix recorda que va aprendre a dibuixar mentres copiava detalls d’arquitectura de dissenys del seu pare. La fascinació per l’arquitectura ha dut Estrada a col·laborar amb arquitectes en diferents projectes, com són Peter Harnden, Lanfranco Bombelli... entre d’altres.

L’estil d’Estrada també es caracteritza per les variacions sobre un mateix tema i color. Les seves obres respiren austeritat, simplicitat, quietud, silenci, pau. Són atemporals, com els murs de muralles, retaules d’esglésies o portes de castells medievals. Francisco Calvo Serraller defineix les obres d’Estrada com a “geometrías místicas” (El País, 23 de maig de 1997).

L’exposició d’Estrada a Eude consta de 28 serigrafies, 2 litografies (petit i gran format) i 3 escultures de petit format (tiratge de cinc cadascuna). És important remarcar que es tracta de la primera exposició de l’obra gràfica d’aquest artista.

Agenda
19 SEP 2019