• Newsletter
  • Contacte
ProjecteSD

Guy Mees

Guy Mees: Espace Perdu. Una exposició en dos capítols

Aquesta és la primera exposició individual al nostre país de l’artista Guy Mees (1935-2003), important figura de l’escena avantguardista belga dels anys 70, la singular obra del qual s’escapa de les classificacions estètiques i discursives convencionals. L’exposició s’ha estructurat en dos capítols, cadascun d’ells centrats en diferents obres i períodes de desenvolupament de l’artista. La intenció d’aquesta doble presentació és, òbviament, oferir una visió més completa de l’obra de Mees, però també, i no menys important, donar l’adequada dimensió espacial a les obres seleccionades.

El títol de l’exposició Espace Perdu (Espai Perdut) es refereix al concepte genèric que Mees va utilitzar en dos moments diferents de la seva trajectòria. La primera vegada que apareis el terme “Verloren Ruimte” és en un grup d’obres, panells i objectes, que Mees va realitzar utilitzant encaix industrial i que va crear entre els anys 1960 i 1967. Vint anys més tard, a mitjans dels anys vuitanta, va tornar a la idea d’espai perdut en una segona sèrie de “Verloren Ruimte”. Sense cap relaicó formal amb les anteriors obres homònimes dels anys 60, aquest segon grup de treballs consistia en tires fines de paper de colors tallat de formes diferents i directament clavats en el mur.

Agenda
24 MAI 2019