• Newsletter
  • Contacte
Galeria Marlborough

Joaquín Barón

Imagina

L’univers de Joaquín Barón arriba a Barcelona com a metàfora de la societat contemporània

El jove artista de Marlborough, vinculat al Street Art, presenta la seva obra recent en la seva primera exposició individual a la ciutat.

Marlborough Barcelona acollirà IMAGINA de Joaquín Barón (Ciudad Real, 1970) de l’11 de gener al 10 de febrer. Després de la seva exitosa exposició ¡Boom!, inaugurada a Marlborough Madrid el 2016, l’artista torna amb una vintena d’obres entre pintures, escultures i dibuixos que es configuren com una continuació elaborada d’aquells llenços que remetien a les platges de les seves fantasies. Aquesta nova exposició apareix d’una forma més teòrica, mantenint els colors i incrementant el seu interès per l’escultura.

La producció artística de Joaquín Barón gira al voltant de diversos temes de tarannà urbà com la soledat, la por, l’anonimat o l’alienació, sempre amb un cromatisme vibrant i movent-se entre diverses disciplines: la pintura, l’escultura, el dibuix o l’escenografia teatral. Endinsar-se en les seves pintures és com veure un documental mut, les històries emergeixen del llenç mitjançant els seus variats personatges que observen de front l’espectador.

Les seves obres estan essencialment caracteritzades per la representació dels seus homuncles, uns éssers amb faccions humanes desnaturalitzades i clares semblances amb l’art primitiu: els seus trets i el seu cos apareixen exagerats i sintetitzats, sobreviuen en ells únicament les qualitats humanes essencials. Aquests homuncles poden presentar-se individualment o en comunitat, mostrant el seu bust o tot el cos, tot i que amb freqüència les seves composicions pictòriques tendeixen a revelar l’horror vacui, llavors ens trobem amb una infinitud d’éssers, de cossos i de cares que s’amunteguen sobre el llenç multiplicant-se i sorgint gairebé com un relleu.

Les seves composicions tant pictòriques com escultòriques són imatges sintètiques i d’estil grafiti, el referent artístic de les quals podria ser Dubuffet o Basquiat, tot i que especialment el primer, tal com indica Kosme de Barañano al text del catàleg: “L’obra de Dubuffet, com per una altra part les

 

White Paintings de Tobey o la poesia de Celan, no és mimesis, no és simple representació primitiva. És ella mateixa realitat, com la de Joaquín Barón. Realitat de la imatge poètica, o el text inscrit al llenç, que no segueixen a una realitat sinó que es desenvolupen i es fonamenten ells mateixos com a realitat”.

Joaquín Barón neix a Ciudad Real el 1970. Durant la seva infància és guardonat a concursos de pintura amb mencions honorífiques. El 1988 es gradua als Estats Units al Coronel White High School, Dayton, Ohio, on inicia els seus primers apropaments a l’escultura i el gravat. El 1994 es llicencia a la Facultat de Belles Arts a la Universidad Complutense de Madrid i inicia els seus estudis de doctorat que continuarà a la Universitat Politècnica de València. El 1995 rep la Beca Erasmus a l’Hoschule für Bildende Künster, Hamburg, Alemanya i s’inicia en l’animació digital. Considerat artista multidisciplinari ha practicat tots els camps artístics en els quals l’idea subjau per sobre del suport. Durant aquests anys ha compaginat la seva residencia habitual a Madrid amb estudis temporals a Ciudad Real, Almargo, Albacete, Toledo i Cabo de Gata.

Caldria destacar dins de les seves exposicions individuals: ¡Boom!, Galeria Marlborough, Madrid (2016); Lejos de dogmas, Museo de la Universidad de Murcia (2016); Paralelos, Galeria Cornión, Gijón, Principat d’Astúries; Humanos, Galeria Marlborough, Madrid (2014); Universos, La Asunción, Albacete (2012), Barón, Museo Municipal Manuel López-Villaseñor, Ciudad Real (2010).

Podem trobar la seva obra present a les següents col·leccions institucionals: Fundación Amigos de Madrid, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Colección Caja de Ahorros del Mediterráneo, University of Dayton (Ohio), Hochschule für bildende künster, Hamburgo, Alemania, Caja Badajoz, Colección Club Diario Levante, Diputación de Toledo, Universidad de Alcalá de Henares, Diputación de Ciudad Real, Diputación de Albacete i als Ajuntaments de Ciudad Real i Valdepeñas, entre d’altres. Joaquín Barón és artista Marlborough desde 2014.

Agenda
18 OCT 2018