• Newsletter
  • Contact
abe

Obra recent

L´artista, conjuntament amb el comissari de la mosta Angel Calvo Ulloa, establirà un diàleg entre una selecció d´obres de dues series, realitzades en pedra durant els últims 8 anys. Objectes quotidians fets amb marbre de carrara a escala real es mostraràn junt a peces que representen objectes més tècnics, posant a l´abast aspectes que l´artista considera determinants dela cultura contemporanea. Primer la societat de consum, després la del coneixement.

Calendar
21 JAN 2021