• Newsletter
  • Contact
Pigment Gallery

Carlos Tárdez

Package

L'artista Carlos Tárdez presenta a Pigment Gallery un treball multidisciplinar de pintura y escultura, amagat a les seves obres s'hi poden trobar importants missatges subjacents sobre els que recau el pes de l'obra. Les seves escultures estan plenes d'ironia i dobles sentits recolzats en la mitologia i la história en la seva majoria. Per les seves pintures a l'oli, trobem la volutat d'expressar una idea de la manera més directa possible. Mitjançant una cuidadosa técnica figurativa, genera fons simples que envolten les seves composicions, les quals adquireixen d'aquesta manera una sensació de buit que en molts casos dota a l'obra del pes conceptual que el pintor buscava transmetre. Amb una figuració simbòlica extreta de la propia inconografia del pintor, l'obra es veu completada amb el títol, que en la majoria dels casos aporta a l'espectador més informació sobre la línea interpretativa de l'obra.

Calendar
19 SEP 2020