• Newsletter
  • Contacte
Pigment Gallery

Edgar Plans i Justin Lyons

Edgar Plans & Justin Lyons

Pigment Gallery presenta una exposició conjunta dels artistes Edgar Plans (Madrid, 1977) i Justin Lyons (Florida).

En l’exposició es presenten obres plenes de detalls, on els artistes juguen amb una gran varietat de colors i de textures.Tots dos artistes es complementen molt bé, ja que tracten uns temes molt semblant, a traves d’una estètica pop, grafitera i infantil, volen transmetre un missatge i una critica social.

Agenda
24 MAI 2019