• Newsletter
  • Contact
Galeria H2O

Jordi Cerdà

“Suites” amb variacions

La present mostra és el resultat d’una part del treball dels darrers 3 anys de l’artista.
Aquestes “suites” amb variacions són diferents col·leccions de reflexió sobre l’art i el món que darrerament ens apareix, amb la memòria com aglutinant. La recuperació de fotografies inadequades en el seu moment i ara rescatades, sense oblidar que l’expressió artística es basa en el llenguatge i els seus girs expressius. Elements que en la seva significació i denominació apareixen com obra i com protagonistes, és a dir essencialment el metallenguatge, tal com molt bé comenta Ramon Casalé en la presentació d’aquesta quarta exposició individual a la galeria.

Calendar
24 JUN 2021