• Newsletter
  • Contacte

Nayda Collazo-Llorens, Quisqueya Henríquez, Engel Leonardo, Alana Iturralde

Un fet de diferències

La cultura dels arxipèlags no és terrestre, com gairebé totes les cultures; és fluvial i marina. És una cultura d'adreces, no de rutes; d'aproximacions, no de resultats exactes. Aquí, el món de línies rectes i angles (la cantonada, el plànol inclinat, la cruïlla) no domina; el que domina és el món fluït de les corbes. 
-Antonio Benítez-Rojo, L'illa que es repeteix: el Carib i la perspectiva postmoderna 

 

El Carib no és un territori determinat o una regió en un mapa amb un conjunt de coordenades geogràfiques que delineen clarament els seus límits. És un fet geogràfic i històric... un meta-arxipèlag, sense fronteres i desproveït d'un centre, que es compon de diferències. Els processos històrics en curs de conquesta, colonització i migració que constitueixen el Carib com a espai produeixen pràctiques artístiques que flueixen lliurement entre els sentits, els sistemes de coneixement i les formes. Un fet de diferències reuneix obres de quatre artistes del Carib les pràctiques artístiques dels quals es troben en aquest espai indeterminat: entre el formal i l'informal, la història de l'art occidental i el coneixement afro-caribeny i indígena, l'imaginari i el real. Desatesos de les categories i jerarquies entre les manifestacions culturals -i eludint els significats culturals que podrien apuntar a enteniments estrictament regionals- les obres d'art a l'exposició negocien formes, influències i històries per articular processos sincrètics i objectes.

 

Agenda
19 FEB 2019