• Newsletter
  • Contacte
Pigment Gallery

Adalina Coromines

La màgia de la imperfecció

Autodidacte, s’inicia a la pintura mitjançant la utilització d’aquarel·les. Posteriorment, inspirada per la natura, canvia les aquarel·les per diferents classes de terra i pigments naturals per la seva gran expressivitat. La seva obra està basada en la filosofia “wabi-sabi”. Es tracta, doncs, d’una aproximació a la natura essencial de les coses. Les textures i les pàtines dels seus quadres mostren visiblement la vulnerabilitat dels materials als efectes del temps i la bellesa de la imperfecció. És una comprensió de la bellesa que resideix en el que és modest, la simplicitat, l’ús i el desgast, es tracta d’una estètica profunda, autèntica i sincera.

El nou taller, situat en plena natura, li permet treballar amb formats més grans. Els taulons es col·loquen de forma horitzontal sobre taules metàl·liques, als que afegeix i retira terra, la matèria algunes vegades és raspada. Els ganivets, paletes, dosificadors i eines fabricades per ella mateixa substitueixen el material tradicional perquè li ofereix uns resultats plàstics inèdits. El treball de la llum, la terra, l’aigua, la textura i els pigments naturals està present en tota la seva obra.

Es tracte d’una obra molt intuïtiva on es produeix un diàleg amb els elements, oferint formes geomètriques i també orgàniques. El seu treball rebutja lo esperat per obrir nous camins plàstics. L’artista utilitza colors no purs, que li recorden el desgast que produeix el pas del temps en els elements, i també utilitza molt els baixos relleus que li permeten crear jocs de llum i ombra, i al mateix temps, l’oportunitat d’expressar la cerca d’una profunditat irrenunciable

en la seva obra.

Compromesa amb el medi ambient; els pigments, les terres i les pintures que utilitza són majoritàriament ecològics i no tenen cap tipus de contaminant.

Agenda
07 JUN 2020