• Newsletter
  • Contacte
Galeria H2O

Luca Pagliari

No Show – a few accounts of obsession and failure

Per primera vegada en el seu recorregut artístic, Luca Pagliari fa d'uns elements autobiogràfics la matèria directa de la seva obra. Els motius de l'obsessió i la derrota, recurrentment al centre de les seves inquietuds, es manifesten, en aquesta ocasió, en l'esfera de les experiències subjectives.

A l'exposició els resultats plàstics conviuen i es solapen amb processos, referències, relats i acotacions. Pagliari estructura i recopila una sèrie de treballs heterogenis sobre una temàtica comuna, que són també pràctiques de reflexió, temptatives de comprensió, (auto)crítica i expressió.

“No Show”: “no apareix”, “no hi ha exposició”, “no és una posada en escena”. Ens trobem en el regne dels obstacles aparentment infranquejables, de la dificultat de dir(se) en plenitud, de la matèria extraviada en l'acte de la comunicació; estem a l'espai invisible dels desitjos i el dolor, però també de l'honestedat i de l'intent – malgrat tot.

En aquest sentit, “No Show” encarna un arquetip: el del paradoxal afany per transmetre l'experiència intransferible.

Agenda
24 MAI 2019