• Newsletter
  • Contacte
Pigment Gallery

Dani Cuervo

Escenes urbanes

L’obra de Daniel Cuervo és un repte de veracitat superat per milers de pinzellades que desapareixen a la superfície pictòrica. Les “escenes urbanes”, si bé representen un instant, no revelen el que podríem arribar a percebre mitjançant una mirada puntual, sinó el que només podríem arribar a conèixer després d’un llarg període de contemplació. La maduresa artística del pintor, assolida en els últims anys es plasma en una visió paisatgística que no és ni crítica ni nostàlgica, sinó el testimoni d’una realitat que sublima, però sense canviar-la ni amagant el més mínim detall. No estableix una jerarquia visual, sinó el fidelíssim retrat fet amb una precisió sorprenent que supera la capacitat de captació de l’ull humà.

Les construccions arquitectòniques el mobiliari urbà, els vehicles i els vianants li atorguen vertaderes oportunitats. Que concep com una sèrie de formes geomètriques concises que amb freqüència es relacionen de manera lleugerament sincopada. Unes seqüències que mostren els ritmes subjacents de la vida contemporània.

Agenda
01 JUN 2020